Support & service

 

Det finns ingenting här i världen som är helt underhållsfritt.

Även er nya högkvalitativa säkerhetsanläggning behöver omsorg. För att du skall kunna vara helt säker på att er säkerhetsanläggning verkligen fungerar som det är tänkt, krävs regelbunden tillsyn, kontroll och underhåll. Det är till och med så att försäkringsbolag kräver att säkerhetsanläggningen har en regelbunden tillsyn av behörig personal annars riskeras ersättningen att reduceras eller utebli helt vid eventuell skada.

Utdrag ur StöldSkyddsFöreningens anvisningar, SSF 130.

"För kontroll av att inbrottslarmanläggningen uppfyller aktuella fodringar ska den regelbundet kontrolleras av certifierad anläggarfirma som uppfyller kraven i Svensk Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma för inbrottsanläggning, SSF 1015 eller av besiktningsman som försäkringsbolaget eller annan kravställare godtar."

 

AB Industri & Privatlarm tillhandahåller en förstklassig support & servicetjänst som du långsiktigt kan lita på.

 

Vi betraktar inte relationen till dig som avslutad när säkerhetsanläggningen är överlämnad utan vill försäkra oss om att du skall fortsätta att vara en nöjd kund under många år framåt i tiden. För att tillmötesgå dina önskemål så har vi därför ett support & servicepaket att erbjuda dig.

 

Paketet kan beställas i tre olika versioner, utformade som support & service avtal, löpande på ett år med automatisk förlängning om avtalet inte sägs upp. Du väljer om du vill betala per månad, kvartal eller per år.

 

 

 

 

Vi kan erbjuda dig följande support & serviceavtal: