Larmcentral.

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. En påkostad larminstallation som efter det att larm utlösts inte följs med kraftfull och snabb utryckande åtgärder är i princip helt meningslös. Därför måste larmanläggningen kopplas till en tillförlitlig larmcentral som verkligen har resurser att svara upp vid larm.

Vi hjälper dig så att du får ditt larm inkopplat till den larmcentral som beroende på ditt geografiska läge är det mest effektiva alternativet.

Vi hjälper dig med inkoppling, intrimning, åtgärdslistning och kontraktsskrivning med utvald larmcentral.