Hans Lundberg

VD

Konstruktör

Försäljare

Mobil: 0705-921648

   

Lars Bergström

Behörig ingenjör

Ekonomi

Servicetekniker

Mobil: 0705-921649

   
 


 

Christopher Landgren

Servicetekniker

Mobil: 0760-003005

   

Robin Lundberg

Datatekniker

Installatör

Mobil: 0702-007200

   

Runhild Lundberg

Kvalitets/miljöansvarig

Mobil: 0705-363001