Företaget. 

  

    Tel.nr.:  031-921648 

    Fax.nr.: 031-920219

    E-post:  ipl@telia.com

 

AB Industri & Privatlarm grundades redan 1988. Vi är ett säkerhetsföretag med gedigen kunskap och lång erfarenhet inom hela säkerhetsområdet.

Med flera tusen installerade säkerhetsanläggningar och över 20 år i branschen är vi ett av Sveriges mest erfarna företag. Lägg också till att huvuddelen av personalstyrkan är kvar från starten och du får en stabilitet och kontinuitet långt utöver det som är vanligt i branschen.

Vår specialitet är integrerade larm/passagesystem, men vi är också duktiga på skräddarsydda speciallösningar där kundernas unika önskemål förverkligas. 

Våra kunder finns i huvudsak inom Västra Götalandsregionen och återfinns främst inom statliga organisationer, landsting och kommuner. 

Vi är ett litet företag där kvalitet går före kvantitet.  

Vår samlade erfarenhet och förståelse för kundens verkliga behov ger unika och optimala säkerhetslösningar.

Tillsammans med kunden utvecklar och vidareutvecklar vi den tekniska säkerhetsstrukturen, där säkerheten aldrig får utgöra hinder eller upplevas som försvårande för kundens ordinarie verksamhet. De tekniska säkerhetssystemen skall aldrig märkas eller vara krångliga att använda.

Uppdragen genomförs med så få externt inblandade som möjligt vilket ger garantier för diskretion och en fullständig sekretess.

Självfallet så har vi alla nödvändiga certifieringar och befogenheter som erfordras för att kunna vara en helt komplett leverantör i säkerhetsbranschen: