Säkerhetsfunktioner

Vi säljer inte en enskild vara eller en fristående teknisk produkt utan vi levererar kompletta säkerhetslösningar.

Vi omsätter ditt verkliga behov till en total säkerhetsfunktion. Det innebär att du undviker problemen med gränsdragning mellan de olika leverantörerna som till exempel mellan larminstallatör och låssmed. Säkerhetsanläggningar med många olika leverantörer leder till att funktionsgränserna suddas ut och att ansvaret för hela  anläggningen blir otydlig.  När du väljer att samarbeta med oss vet du alltid vem som har funktionsansvaret och vem du skall ringa om du får problem.

Vi är inte bundna till några speciella leverantörer utan vi väljer komponenterna till din säkerhetsfunktion efter bästa prestanda, kvalitet och kompabilitet. Naturligtvis ser vi till att du får önskad funktion till det mest kostnadseffektiva priset. Om du av någon anledning skulle önska en viss leverantör av  komponenter möter det inte något hinder från vår sida.