Integrerade larm – Passagekontroll.

Fördelarna med inbrottslarm och passagekontroll är utförligt beskrivna under respektive rubrik. Att integrera dessa båda funktioner ger ytterligare stora användarefördelar. Som ett exempel så går inte dörrarna att låsas upp förrän larmet är avslaget vilket eliminerar oavsiktligt larm