Affärsidé 

AB Industri & Privatlarm skall tillföra kvalificerad hjälp med att  skapa och upprätthålla tillräckligt hög säkerhetsnivå för att undvika eller minimera risken för skador på människor, materiella och immateriella tillgångar hos sina kunder.

Detta uppnår vi genom att utgå från kundernas verkliga behov, se helheten, skapa användarvänliga funktioner, vara gränsöverskridande och leverera anläggningar med genomgående hög kvalitet. Vi skall också långsiktigt tillhandahålla en pålitlig service och support.