Passagekontroll.

Inom alla typer av verksamhet, stora som små, finns ett behov av att begränsa tillträde för obehöriga. Det kan gälla allt från att säkra en hel fastighet till skydd av ett enskilt utrymme med särskild känsligt innehåll.

Det fina med våra passagekontrollsystem är att samtidigt som du ökar din säkerhet så minskar allt krångel. Ditt gamla system med lås och nycklar är inte bara krångligt utan också en säkerhetsrisk. Nycklar kommer bort, nycklar kopieras och folk slutar vilket innebär att hela säkerheten är förstörd och du tvingas byta ut samtliga låscylindrar och nycklar vilket både blir kostsamt och inte är någon garanti för att du kan tvingas göra om samma procedur ganska snart.

Passagekontroll system ger ökad säkerhet och är en kostnadseffektiv lösning. Systemet ger dig obegränsade möjligheter att tilldela behörigheter och tillträde till alla dörrar ingående i systemet. Det är också mycket enkelt att ändra behörigheter och avsluta behörighet om någon medarbetare får ändrade arbetsuppgifter eller slutar. Genom systemet kan du också styra ditt personflöde, genom hela arbetsplatsen, allt efter önskemål. Systemet innehåller också en fullständig loggfil som visar alla rörelser inom systemet, vem som gått, var och när.

Vårt passagekontroll system består av kortläsare med en mjukvara där du ställer in vilka regler och funktioner som i sin tur styr upplåsningen. Vi arbetar huvudsakligen med beröringsfria kortläsare vilket innebär bästa komfort och som dessutom gör att slitaget är minimalt. Våra system är kompatibla, flexibla och naturligtvis utbyggbara.