Rådgivning.

Att lösa säkerhetsproblem själv kan vara svårt. För den som inte dagligen arbetar med säkerhetsfrågor är det naturligtvis ovant och man känner att man skulle vilja rådfråga någon.

Vi kan hjälpa dig!

Vår rådgivning innehåller dels de traditionella konsulttjänsterna men också tjänster där vi agerar bollplank eller coach till organisationers ledning och/eller säkerhetschefer.

Att inom en organisation använda sig av en extern rådgivare är i många fall väl investerade pengar.

>   Vid förändringsarbete, där det ibland är nödvändigt att genomföra obekväma beslut, kan det vara klokt att använda någon som inte kommer från den egna organisationen.

>   Vid utvärdering och förändringar av säkerhetsstrukturer är det värdefullt att få saklig, konkret och korrekt bedömning av verkligheten då interna utredningar lätt kan bli färgade, partiska eller alldeles för politiskt korrekta.

>   Personer inom organisationen som arbetar med säkerhet behöver stimulans och idéer utifrån för att utvecklas positivt inom sitt område.

Exempel på några områden för rådgivning:

  • Säkerhetspolicy.
  • Säkerhetskultur & säkerhetsklimat.
  • Säkerhetsanalys.
  • Beredskapsplan.
  • Säkerhetsrevision.
Vi genomför rådgivning genom vårt systerföretag Arnfast Security AB.