Inbrottslarm.

Möjligheten att någon förr eller senare skulle bryta sig in i dina lokaler är en realitet som du måste räkna med. Intrång på en arbetsplats resulterar inte bara i den materiella förlusten utan tyvärr så kan immateriella värden också förloras, lokalerna kan utsättas för grov skadegörelse och i värsta fall kan en ödeläggande brand startas, vilket innebär betydande kostnader och stor tidsspillan.

De flesta inbrott sker enligt principen minsta motståndets lag, det vill säga finns det lokaler som är olarmade så väljs dessa i första hand.

Om du är intresserad av att installera ett kvalificerat inbrottslarm så hör av dig till oss. Tillvägagångssättet som vi rekommenderar är: Grundlig genomgång på plats, fastställande av vad som är skyddsvärt, riskanalys, säkerhetsdimensionering, projektering och offert. Vid affär ingår allt detta i priset.

Vi är behöriga att installera inbrottslarm i samtliga larmklasser.

Vi utför parimeterskydd, skalskydd, volymskydd och punktskydd allt efter kravställarens önskemål.

Vi förordar repeterande larm kopplade till larmcentral med telelinje som backas upp med GSM. Repeterande larm innebär att larmet aktiverar sig själv efter larm och inte, som i många andra installationer, där larmet manuellt måste återställas för att fungera igen.