Säkerhetszoner.

Har du tänkt på att alla personer såväl kunder som egna medarbetare inte behöver eller skall ha tillträde till alla delar av dina lokaler, under dygnets alla timmar, under arbetstid eller annan vald tid. Vissa utrymmen som till exempel för kundkontakter kanske är publika under viss tid på dygnet medan andra utrymmen som till exempel serverrum endast skall vara tillgängligt för någon enstaka medarbetare.

Att arbeta med personflöde och därefter skapa möjligheter för effektiva zonindelningar är en av våra specialiteter. Genom upprättande av zonindelning säkerställer du att dina lokaler utnyttjas på ett säkerhetsmässigt optimalt sätt. Genom systemet får du dessutom fullständig kontroll på personflödet genom lokalerna eftersom all trafik loggas.