Utbildning.

Att utbilda dina medarbetare är förmodligen det snabbaste sättet för er att bli ännu mera framgångsrika, inte minst inom området säkerhet. Kan vi höja dina medarbetares säkerhetsmedvetande med bara någon procentenhet så mångfaldigar du säkerheten totalt på företaget.

Vi utbildar chefer och medarbetare, från grundläggande säkerhet till avancerade fördjupningskurser.

Vi tränar ledningsgrupper och krisgrupper i krishantering.

Utbildningen sker helt anpassad till kundens organisation och kan omfatta allt från några timmars inspirationsföreläsningar till specialkurser på flera dagar.

Vi genomför utbildningarna genom vårt systerföretag Arnfast Security AB.