Tillslagsautomatik.

För att en larmanläggning skall fylla sin funktion så krävs att larmet är på. Det låter fullständigt självklart, men handen på hjärtat är inte din erfarenhet att det är just av och pålarmning som upplevs som problematiskt. Det visar sig att vissa människor inte vill arbeta över för att de upplever en press att sätta på larmet om de råkar vara sist kvar på kontoret och föresten hur vet man att man verkligen är sist? Ofta leder den beskrivna situationen till att lokalerna lämnas olarmade. Även om ett larm förses med tidur för automatisk från och tillslag så uppstår problem. Problem inte bara med sommar/vinter tid och röda dagar utan också att systemet med fasta tider har obefintlig flexibilitet som resulterar i många olarmade timmar alternativt inget tillträde till lokalen efter ordinarie arbetstid.

Vår unika tillslagsautomatik gör att larmets naturliga status alltid är tillslaget vilket betyder att man aldrig kan glömma att sätta på larmet.