Fullservice.

Fullserviceavtal är ett komplett service och supportavtal. Tecknar du ett fullservice avtal så vet du att du är i trygga händer. Vi finns tillgängliga för dig 24 timmar om dygnet, alltid, om du skulle behöva hjälp.

Med detta avtal uppfylls kravställare och myndigheters krav beträffande service och underhåll avseende säkerhetsanläggningar.

Här genomför vi en revision/ kontroll av din säkerhetsanläggning två gånger om året som leder fram till ett Anläggningsprotokoll och Anläggningssigill. Alla i säkerhetsanläggningen ingående komponenter kontrolleras avseende funktion och kondition. Även yttre betingelser som har inverkan på säkerhetsanläggningens funktion besiktigas. Allt protokollförs. Du får också tips om förbättringar och lämpliga kompletteringar.

* Brådskande service, innebär att vital funktion inom säkerhetsanläggningen har fallerat men bedöms inte utgöra en säkerhetsrisk.

** Jour service, innebär att vital funktion inom säkerhetsanläggningen har fallerat och bedöms att utgöra en säkerhetsrisk.