Bråklarm – Överfallslarm.

För att öka tryggheten för dina utsatta medarbetare, de som har direktkontakt med allmänheten, kan ett bråklarm – överfallslarm vara en bra del i lösningen.

Ett bråklarm larmar medarbetarna i angränsande utrymme, akustiskt och visuellt med klar adress vem som är i nöd och var, utan att höras eller synas i det utrymme varifrån larmet löste ut. Larmknappen kan vara fast monterad (tråd) eller bäras (trådlös). Medarbetarna kontrollerar vad som inträffat och beslutar vilken åtgärd som krävs. Krävs hjälp utifrån aktiveras överfallslarmet.

Ett bråklarm kompletteras alltid med ett överfallslarm.

Ett överfallslarm är en fast monterad (tråd) larmknapp. Vid utlöst larm, tyst larm, går larm direkt till larmcentral. Larmet går inte att återkalla. Larmfunktionen skall låsa upp inryckningsvägar för väktare och polis, som dirigeras till rätt område med optiska orienteringslampor. Överfallslarmets larmknapp skall monteras i anslutning till bråklarmets optiska signaldisplay så att det vid konstaterad fara snabbt kan aktiveras.