Omsorgslarm.

Åldringsvården och omsorgsvården brottas ständigt med problemen att vissa boende är oroliga och till och med rymningsbenägna. Ofta har nattpersonalen hand om flera avdelningar med många rum, ensamma, vilket gör det omöjligt att kunna övervaka så att ingen av de boende ger sig av från sina rum och därmed utsätter sig för risk att skadas. Att låsa in de boende är stötande och ett fullständigt elektroniskt övervakningssystem blir väldigt dyrt.

Vi löser dessa problem på ett kostnadseffektivt sätt genom att ett tyst larm utlöses om en boendedörr öppnas vid en tidpunkt som är olämplig, tidpunkt kan ställas individuellt. Larm skickas som sms till vakthavande nattpersonal där det av meddelandet framgår vilken rumdörr som öppnats och vid vilken tidpunkt.

Omsorgslarm kan kompletteras med sänglarm.