Brandindikering.

En brand i dina lokaler vore förmodligen det värsta som kunde hända. Att få sin egendom både den materiella och den immateriella förstörd kostar stora pengar och massor av förlorad tid. Dessutom kan ju du eller dina medarbetare skadas eller förolyckas vid ett hastigt brandförlopp vilket vore en tragedi.

Ett sätt att skydda sig är att installera ett automatiskt brandindikeringssystem. Systemet övervakar dina lokaler 24 timmar om dygnet och ger dig och dina medarbetare en förvarning så att lokalerna kan utrymmas snabbt och släckningsarbetet kan komma igång tidigare. Brandindikering är ett system av rökdetektorer som löser ut larm vid rökutveckling. Systemet kan kompletteras med larmknappar för utrymningslarm. Larmet kan ges som akustisk signal, optisk signal och/ eller som uppringande larm till larmcentral.

Skall du investera i ett inbrottslarm så föreslår vi att du kompletterar det med brandindikering. Brandindikering kan också installeras som enskilt system.