AB Industri & Privatlarm

Bara otur eller dåligt på fötterna?

Det händer aldrig oss! (förvånande många som säger)

Det som aldrig händer oss och som absolut inte får  hända, händer andra oftare än du tror.

Det händer när det är som mest olämpligt, på ett sätt som du trodde var omöjligt och som kan orsaka väldigt stora skadeverkningar med tragiska konsekvenser för dig, ditt företag och för dina medarbetare.

Har du skapat förutsättningar för en trygg och säker arbetsplats?

Har du torrt på fötterna?

Den tekniska utvecklingen accelererar allt snabbare samtidigt som vår samhällsstruktur håller på att förändras i grunden. Förändringar som leder till nya spelregler, ökad komplexitet och större sårbarhet hos alla organisationer.

Detta sker samtidigt som era uppdragsgivare/ägare fordrar bättre lönsamhet, högre produktivitet och en bra och säker arbetsmiljö.

För att säkerställa en trygg arbetsplats där människor trivs och presterar det som förväntas av dem samtidigt som organisationens materiella och immateriella värden är väl skyddade, krävs att arbetsplatsen har en väl fungerande och skäligen kvalificerad säkerhetsutrustning.

Rätt hanterad blir säkerhet en ekonomiskt lönsam del av verksamheten och inte bara en "onödig" kostnad.

AB Industri & Privatlarm med sin breda och mångåriga erfarenhet av organisationers säkerhet gör valet lätt om du är ute efter att öka tryggheten för dina anställda. Att se helheten, att arbeta med säkerhet som funktion och att förstå kundens behov utan att översälja teknik är några av skälen till att du skall välja oss.

Vi kan naturligtvis aldrig garantera att du inte kommer att råka ut för oönskade händelser men vi kan dramatiskt minska risken och skadans omfattning om du skulle drabbas trots ett samarbete med oss.

                                                                      

swelarm